Zaznacz stronę

Reklama towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Jest to związane zarówno z informacja przekazywaną od kupca do klienta, jak i chęcią zarobku i rozpromowania produktów lub usług właśnie swojej firmy. Reklama w mediach tradycyjnych jakim jest radio, telewizja lub gazety, czyli ery sprzed Internetu bazowała i bazuje na dużej sezonowości. Wystarczy przykład, gdzie reklama telewizyjna związana z preparatami na przeziębienie i gorączkę pojawia się dużo częściej jesienią i zimą, kiedy objawy chorobowe u większości ludzi nasilają się z powodu pory roku. Rok do roku kolejne firmy prześcigają się w wymyślaniu spotów reklamowych, tylko po to aby trafiły w odpowiednim czasie do odpowiednich odbiorców. Telewizyjne medium działa ruchem, obrazem i dźwiękiem, dlatego tym wszystkim może oddziaływać na potencjalnego klienta, potencjalny sprzedawca. Co lepiej! Powtarzanie reklam w dłuższej perspektywie korzystnie wpływa na naszą pamięć, bo w nią zapadają. Kwestia ogłupiania przez reklamę w telewizji była już dawno rozstrzygana na niekorzyść spotów reklamowych. Prawdą nie do podważenia jest jednak to, że dobrze nagrana i emitowana w odpowiednim czasie kampania reklamowa w telewizji to żyła złota dla marketingu danej marki. Nowe technologie usprawniają przekaz, jednakże reklama telewizyjna działa tak długo, że jest po prostu mocną konkurencją w stosunku do digital marketingu. Obecność marki w telewizji zawsze planuje się z dużym zapasem czasowym na realizację i dystrybucję. Stacje telewizyjne otwierają sprzedaże w cyklach miesięcznych, tak zazwyczaj na początku każdego miesiąca, który poprzedza sprzedawany okres.